Duurzame keet

Duurzame keet

CO-2 neutraal werken vanuit onze keetDuurzame keet Duurzaam ondernemen is onze grootste ambitie Elke dag voeren wij dat meer en meer door. Zo hebben wij ook onze keet verduurzaamd. De elektriciteit wordt door de zonnepanelen opgewerkt waardoor wij ook vanuit onze keet...
Enthousiaste medewerker secretariaat

Enthousiaste medewerker secretariaat

Vacature medewerker secretariaat J.P. Schilder B.V. is een familiebedrijf met ruim 60 jaar ervaring in de waterbouw; baggeren, grondverzet en oeververdedigingen. Onze projecten zijn meestal in Nederland te vinden, in mindere mate in Duitsland en Frankrijk. De...
Duurzaam baggeren met een speciale NoNOx filter

Duurzaam baggeren met een speciale NoNOx filter

NoNOx filter99% stikstofreductie Duurzaam baggeren met een speciale NoNOx filter Voor de aanleg van het nieuwe gemaal Monnickendam (onder de N247) baggeren wij het doorstroomprofiel van de in- en uitlaat. Dit doen we uiteraard zo duurzaam mogelijk met zo weinig...

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..