Certificering

Om onze bedrijfsprocessen te borgen én tegemoet te komen aan uw wensen en eisen, is J.P. Schilder BV gecertificeerd conform de ISO 9001, ISO 14001, VCA ** en de BRL SIKB 7000 (Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in waterbodem).

Certificaten zijn te downloaden door op het logo te klikken.

VCA**

In het kader van Veiligheid, Gezondheid en Milieu is J.P. Schilder bv gecertificeerd conform VCA** (versie VCA** 2017/6.0). Het veiligheidsmanagmentsysteem is van toepassing op: Het uitvoeren van bagger-, grond-, en heiwerkzaamheden op locatie alsmede het uitvoeren van bodem- en waterbodemsarneringen. 

ISO 9001:2015

Het kwaliteitsmanagementsysteem is van toepassing op het uitvoeren van bagger-, grond-, en heiwerkzaamheden op locatie alsmede het uitvoeren van bodem- en waterbodemsarneringen.

ISO 14001:2015

Door het behalen van het certificaat van de ISO 14001 bewijzen wij actief een bijdrage te leveren aan de bescherming van de natuur en het realiseren van klimaatdoelen.
Door deze norm als leidraad te gebruiken kunnen wij een basis leggen voor een continue verbetering van onze milieuprestaties en dragen wij bij aan de bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen.
Het milieumanagementsysteem is van toepassing op: Het uitvoeren van bagger-, grond-, en heiwerkzaamheden op locatie alsmede het uitvoeren van bodem- en waterbodemsarneringen.

BRL SIKB 7000, protocol 7001 en 7003

Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in waterbodem, BRL SIKB 7000
Protocol 7001: Dit protocol beschrijft eisen voor het uitvoeren van landbodemsaneringen volgens conventionele methoden, om zo de kwaliteit van die saneringen te waarborgen.
Protocol 7003: Dit protocol bevat eisen over de wijze waarop ingrepen in de waterbodem en waterbodemsaneringen wordt uitgevoerd.

CO₂ Prestatieladder

De CO₂-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO₂. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de pagina Duurzaamheid. In onze management plan en reductieplan leggen wij graag uit hoe wij ons o.a. inzetten voor vermindering van CO₂ uitstoot.
In ons certificaat CO₂-Prestatieladder niveau 5 staat vastgesteld dat ons CO₂ bewust managementstyteem en ons portfolio voldoen aan de mimimum eisen voor niveau 5. Download certificaat
In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert J.P. Schilder een analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de ketenanalyse van onderhoudsbaggerwerk.

De Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn. Binnen ons bedrijf vinden wij milieu en veiligheid heel erg belangrijk. Wij zijn dan ook erg blij en trots dat wij op 28 januari 2023 trede 2 hebben behaald van de Safety Culture Ladder (SCL)

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Onze ambitie is om, naast een duurzaam bedrijf ook een goede en sociale werkgever te zijn, waarbij iedereen kansen krijgt. Onze organisatie bestaat nu meer dan 60 jaar en heeft altijd volop kansen geboden aan iedereen die zich sterk wil maken in bagger-en grondwerkzaamheden.
Mooi dat we dit nu kunnen laten zien met een Basis-trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Erkend leerbedrijf

Wij vinden het belangrijk om (praktijk)kennis over te dragen. Als erkend leerbedrijf zijn wij blij dat wij een schakel vormen tussen onderwijs en het bedrijfsleven.
Wij zijn erkend leerbedrijf voor de opleidingen:

  • Uitvoerder bouw/ infra
  • Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen
  • Allround constructiewerker

J.P. Schilder B.V. beschikt over alle benodigde certificeringen.

Door op de logo's te klikken kunt u de betreffende downloaden.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..