WATERBODEMSANERING

Wanneer de waterbodem verontreinigd is, dient het baggerwerk gecombineerd te worden met sanering. De zogenaamde waterbodemsanering vraagt om een specifieke aanpak met oog voor mens en natuur.

Verontreinigde waterbodems

Lozingen op oppervlaktewater in het verleden, afkomstig van industrieën en riooloverstorten, en aanvoer van verontreinigingen via de grote rivieren uit het buitenland hebben ervoor gezorgd dat veel waterbodems in Nederland zijn verontreinigd.

Aanpak baggerwerk en sanering

Wanneer de waterbodem verontreinigd is, dient het baggerwerk gecombineerd te worden met sanering. De zogenaamde waterbodemsanering vraagt om een specifieke aanpak met oog voor mens en natuur. Met inachtneming van alle veiligheids- en milieueisen wordt de verontreinigde sliblaag door onze voor dit werk gekwalificeerde medewerkers weggehaald, zodat een schone waterbodem overblijft. Wij voeren dan ook de bodemsaneringen uit onder het kwaliteitscertificaat BRL SIKB 7000 volgens protocol 7001 (conventionele bodemsanering) en 7003 (waterbodemsaneringen).

Waterbodemsanering in combinatie met Geotube®

Geotube® kan gebruikt worden voor ontwatering van de baggerspecie en berging van de saneringsbaggerspecie. Het ontwateren van baggerspecie door middel van het Geotube® systeem, heeft vele voordelen. Lees alles over deze ontwateringsmethode op Geotube®.

Kwaliteit gewaarborgd

J.P. Schilder is voor de uitvoering van waterbodemsaneringen gecertificeerd met het Keurmerk Kwaliteitswaarborg Bodembeheer BRL 7000, SIKB protocol 7001 en 7003.

Projecten

De waterbodemsaneringen welke wij uitvoeren worden vaak gecombineerd met baggerwerkzaamheden. Een selectie van deze projecten staan in het overzicht.

Meer over onze baggerprojecten en ontwikkelingen

Innovative dredgers

Meer over ons te weten komen?

Noorddijkerweg 66-B 1645 VG Ursem

072-5021964

mailto:info@jpschilder.nl

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..