In het AD

“Enorme klus, maar zonder stank of veel vrachtverkeer”

Baggeren Binnenbedijkte Maas in opdracht van Waterschap Hollandse Delta

Baggeren zorgt voor een betere doorstroming, betere waterkwaliteit en minder stankoverlast.

Hydraulisch baggeren

We baggeren met een cutterzuiger en een drijvende leiding. We baggeren vijftig meter breed en drie meter diep. Totaal zullen we zo’n 176.000 m3 hydraulisch baggeren.

Zandwinput

De bagger die uit de oude afgesloten rivierarm, zo’n 7,5 kilometer lang en 50 tot 400 meter breed, tot een meter diep moet worden weggehaald, behoort tot een klasse die vrij mag worden toegepast. De bagger is dus kwalitatief goed genoeg bevonden, waardoor deze gestort kan worden in een voormalige zandwinput in de Binnenbedijkte Maas zelf. Dus geen vrachtwagens vol slib over de weg of in depots. Hierdoor is er minimale belasting voor het milieu.

Meer nieuws
Nieuws
Onze omgevingsmanager Caroline Schilder aan het woord over ons emissie-arme project ‘Knelpunten Krommenie’

Onze omgevingsmanager Caroline Schilder aan het woord over ons emissie-arme project ‘Knelpunten Krommenie’

Met een sterke visie op innovatie ziet JP Schilder duurzaamheid als een kans.
Rob Wijman, projectleider HHNK, vertelt hoe de Buyer Group met de marktvisie komende jaren de koers gaan volgen. Het doel van de Buyer Group duurzaam baggeren is de uitstoot van broeikasgassen en stikstof tijdens het baggeren te verkleinen en de bagger als grondstof op een verantwoordelijke wijze, met een zo hoog mogelijke maatschappelijke waarde, in te zetten.

Nieuws
Duurzame keet

Duurzame keet

Duurzaam ondernemen is onze grootste ambitie.
Elke dag voeren wij dat meer en meer door. Zo hebben wij ook onze keet verduurzaamd. De elektriciteit wordt door de zonnepanelen opgewerkt waardoor wij ook vanuit onze keet CO-2 neutraal kunnen werken.

GeotubesNieuws
Projectbezoek Hennipsloot

Projectbezoek Hennipsloot

Kennis en ervaring moet je delen en dat doen wij dan ook graag! In dit recreatiegebied in Zevenhuizen beperken we de overlast door onze werkzaamheden maximaal. Zo wordt de verspreidbare baggerspecie lokaal hergebruikt en ontwateren we de vervuilde bagger eerst in geotubes. Dit scheelt enorm veel transportbewegingen in de uiteindelijke afvoer van deze baggerspecie!

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..