AMBITIE

Wij gaan voor groen – dat is onze missie

Onze duurzaamheidsambities

Wij willen schoner werken, met name als het gaat om CO-2 uitstoot en het gebruik van grondstoffen. Onze missie is continu te verbeteren door toekomstgericht en duurzaam te werken. Om dit te bereiken denken en handelen we vanuit de door ons opgestelde duurzaamheidsambities.

1 – Wij reduceren CO2 uitstoot

Wij streven ernaar ieder jaar minder uit te stoten dan het jaar ervoor. Zo is onze CO2-uitstoot en energieverbruik in 2022 met 75% verminderd ten opzichte van 2013 (monitoring). Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van onze werkzaamheden. Aan de start van een project bekijken wij hoe we onze inzet zo duurzaam mogelijk kunnen maken. Zo hebben we voor ons project Langeraarse Plassen één van onze cutterzuigers laten ombouwen tot een compleet elektrische machine, deze draait op 100% Hollandse wind. Ook de rest van onze materieel wordt langzamerhand vervangen en vernieuwd met elektrische en hybride kranen, wij gebruiken schonere brandstoffen en met niveau 5 op de CO2 ladder nemen we ook onze onderaannemers hierin mee.

2 – Wij hergebruiken

Duurzaamheid is denken en handelen vanuit de kringloopgedachte. Circulariteit betekent voor ons het zoveel mogelijk opnieuw inzetten van grondstoffen. Wij gaan voor een gesloten kringloop waarbij bagger wordt hergebruikt als nuttige toepassing voor het verbeteren van percelen, ter versterking van dijken of ter bevordering van natuurwaarden. Bagger is grondstof. Dat geldt voor alle materialen die uit het werk vrijkomen, die we inzetten voor hernieuwd gebruik in het werk. En het geldt voor de inzet van ‘nieuwe’ materialen. We kiezen ervoor om in het werk vooral gebruikte materialen in te brengen van de juiste kwaliteit om aan de eisen te voldoen. Zo sluiten wij de kringloop.

3 – Wij investeren in een duurzame toekomst

Maatschappelijk verantwoorde uitvoering van werken door J.P. Schilder B.V. houdt onder andere in dat J.P. Schilder B.V. een duurzaam inkoopbeleid heeft voor materialen en machines. Veiligheid en gezondheid van de medewerkers zit verankerd in de werkzaamheden, onze focus ligt op innovatie en het extern en intern bevorderen van het bewustzijn van duurzaam ondernemen. Wij leveren een aantoonbare bijdrage aan een maatschappelijk vraagstuk door onze eerste stap op de prestatieladder Socialer Ondernemen.

Meer werk met minder CO2 uitstoot

Daarnaast willen wij onze onderaannemers motiveren door ons keteninitiatief: ‘Meer werk met minder CO2 uitstoot’. Dit is een initiatief waarbij wij meerdere keren per jaar met onze onderaannemers aan tafel willen zitten om te bespreken wat we samen kunnen doen aan het reduceren van de CO2 uitstoot. Leren, inspireren en luisteren staan in deze gesprekken dan ook centraal.

CERTIFICATEN

Om onze bedrijfsprocessen te borgen én tegemoet te komen aan uw wensen en eisen, is J.P. Schilder BV gecertificeerd conform de ISO 9001, ISO 14001, VCA ** en de BRL SIKB 7000  (Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in waterbodem).

ALLE CERTIFICATEN OP EEN RIJ

MATERIEEL

Ons machinepark wordt continu uitgebreid en gemoderniseerd. Onze interne technische dienst verzorgt het onderhoud in de werkplaats en op projectlocaties.

KLAAR VOOR IEDER PROJECT

DUURZAME TECHNIEKEN

Mens en milieu staan bij ons centraal. Wij zijn vooruitstrevend op het gebied van duurzame technieken als droge stof meting, het gebruik van Geotube® en de inzet van geavanceerd materieel. Ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en milieu volgen we op de voet en voeren we waar mogelijk door in onze bedrijfsvoering.

ONZE DUURZAME AMBITIES

Innovative dredgers

Meer over ons te weten komen?

Noorddijkerweg 66-B 1645 VG Ursem

072-5021964

mailto:info@jpschilder.nl

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..