GRONDWERKEN

Grond is de basis voor ieder landschapsproject. Als die basis niet goed is komt de functionaliteit van het project in het geding. Met ruim 50 jaar ervaring op het gebied van grondwerken weten wij als geen ander een goede, functionele basis te leggen voor ieder landschapsproject.

Onafhankelijk van grondsoort en bodemgesteldheid bieden wij een totaalconcept voor:

  • Ophogingen
  • Graafwerkzaamheden
  • Bouwrijp maken van terreinen
  • Maken van funderingen
  • Grond nivelleren

Waterbouwkundige werken

De unieke combinatie van en onze uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van zowel bagger- als grondwerken komt uitstekend van pas bij de aanleg van diverse bouwkundige werken zoals beschoeiingen en houten bruggen. Bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers en waterkeringen zoeken we continu de balans tussen ecologie en functionaliteit.
Meer over onze grondwerkprojecten en ontwikkelingen

Innovative dredgers

Meer over ons te weten komen?

Noorddijkerweg 66-B 1645 VG Ursem

072-5021964

mailto:info@jpschilder.nl

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..