BAGGERWERKEN

Een te dikke sliblaag belemmert de doorstroming van het water,
bemoeilijkt de doorvaart en heeft een negatieve invloed op de waterkwaliteit.

Waarom baggeren

Afgekalfde oevers, waterplanten en bladeren zorgen ervoor dat de laag slib op de bodem van sloten, rivieren en kanalen jaarlijks met zo’n 1 à 2 centimeter groeit. Het op diepte houden van de wateren is van groot belang voor mens, plant en dier. J.P. Schilder heeft ruim 50 jaar expertise op het gebied van hydraulische en mechanische baggerwerken.

Baggertechniek

De omstandigheden ter plaatse bepalen voor een groot deel hoe wij de klus aanpakken en welke baggertechniek(en) wij daarbij inzetten. De grootte en diepte van de watergang, de bereikbaarheid voor het materieel, de hoeveelheid baggerspecie en de afstand waarover het slib getransporteerd dient te worden spelen hierbij een belangrijke rol.

Hydraulisch baggeren

Bij hydraulisch baggeren wordt de grond na menging met water opgezogen en via een persleiding verpompt naar een depot, Geotube® of een langszij liggende beunbak.

De voordelen van hydraulisch baggeren zijn:

  • Mogelijkheid tot baggeren in moeilijk bereikbare wateren
  • Transport over grote afstand mogelijk
  • Minder overlast voor de omgeving:
  • Geen vrachtverkeer
  • Minder CO2- uitstoot
  • Minder brandstofverbruik
  • Minder geluidsoverlast

Mechanisch baggeren

Bij mechanisch baggeren onderscheiden we het baggeren vanaf de waterkant of vanaf een ponton en het baggeren d.m.v. een zogenaamde schuifboot.

De voordelen van mechanisch baggeren zijn:

  • Mogelijkheid om tot grote diepte uit te baggeren
  • Beschikbaarheid veelzijdig materieel vergroot het bereik bij ontoegankelijke wateren

Altijd een oplossing

Veel van ons specialistisch materieel is in eigen beheer ontworpen en gebouwd, omdat wij geloven in techniek als integraal onderdeel van een oplossing. Voorbeelden van onze innovatieve oplossingen:

De bodem in beeld

Onze cutterzuigers zijn uitgerust met de nieuwste technieken zoals computergestuurde positiebepaling (DGPS) waardoor we op de centimeter nauwkeurig kunnen bepalen hoe diep er gebaggerd wordt en hoeveel bagger er verwijderd wordt. Dankzij deze methode gaan we zorgzaam met de waterbodem om en wordt de flora en fauna in en langs het water zoveel mogelijk ontzien.

Innovatie in eigen werkplaats

Met onze eigen groep vakkundige technici vindt het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en construeren van nieuw materieel in eigen beheer plaats. Ook optimaliseren we bestaand materieel waar mogelijk, zo hebben we een oude dieselcutterzuiger omgebouwd naar 100% elektrisch. Door dit maatwerk kunnen we voorop blijven lopen met het leveren en uitvoeren van de meest specialistische werkzaamheden.

Geotube®

Het ontwateren van baggerspecie door middel van het Geotube® systeem, heeft vele voordelen. Lees alles over deze nieuwe ontwateringsmethode op Geotube®.

Meer over onze baggerprojecten en ontwikkelingen

Innovative dredgers

Meer over ons te weten komen?

Noorddijkerweg 66-B 1645 VG Ursem

072-5021964

mailto:info@jpschilder.nl

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..