MAATWERK EN INNOVATIE IN EIGEN WERKPLAATS

Onze mensen begrijpen het werk. Vanuit de samenwerking met onze collega’s, onze klanten en onze partners werken wij continue aan vernieuwingen. Bestaat het niet? Dan maken wij het!

Eigen werkplaats

Met onze eigen groep vakkundige technici vindt het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en construeren van nieuw materieel in eigen beheer plaats. Ook optimaliseren we bestaand materieel waar mogelijk, zo hebben we een oude dieselcutterzuiger omgebouwd naar 100% elektrisch. Door dit maatwerk kunnen we voorop blijven lopen met het leveren en uitvoeren van de meest specialistische werkzaamheden.

Snel schakelen

In onze volledig ingerichte werkplaats beheren en onderhouden we ons materieel. Dit is belangrijk voor het veilig gebruiken van de machines. Door onze technische dienst zijn we flexibel en worden problemen met het materieel op locatie zo snel mogelijk opgelost. Doordat wij ook een rijdende werkplaats hebben voert de technische dienst reparaties op locatie direct uit.

Altijd een oplossing

Veel van ons specialistisch materieel is in eigen beheer ontworpen en gebouwd, omdat wij geloven in techniek als integraal onderdeel van een oplossing. Voorbeelden van onze innovatieve oplossingen:

DE SPECIAAL ONTWORPEN AUGER

J.P. Schilder B.V. heeft samen met TNO een werkmethode en materieelstuk (auger/wormwiel) ontwikkeld specifiek voor het ontgraven van veenplassen. De speciaal ontworpen auger is erop gericht om een zo dik mogelijk baggermengsel te ontgraven met zo weinig mogelijk te veroorzaken vertroebeling.

KABELZOEKPONTON

Kabels en leidingen zijn altijd een groot risico bij ons werk. Exacte locaties zijn vaak niet bekend en het zoeken in de waterbodem is moeilijk. Wij hebben een kabelzoekponton ontwikkeld die met een spuitlans vanaf het water tot 6 meter in de waterbodem kabels en leidingen aanspuit.

SPECIALE ANTI-MORS LAADCONSTRUCTIES

Hoe laad je 54 vrachtwagens op één dag zonder te morsen? Voor het project ‘Gekanaliseerde Hollandsche IJssel’ ontwikkelden we een constructie waardoor morsen tijdens het laden wordt voorkomen. De anti-morsschermen op de rand van het aanmeerpunt zorgen ervoor dat de baggerspecie niet terug het water in vloeit, maar wordt opgevangen in de beunbak.

Innovative dredgers

Meer over ons te weten komen?

Noorddijkerweg 66-B 1645 VG Ursem

072-5021964

mailto:info@jpschilder.nl

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..