GEOTUBE®

Ontwateren van baggerspecie door middel van Geotube®

Ontwateringsmethode wordt uitgevoerd met behulp van langgerekte ‘worsten’ van goed doorlatend geotextiel, de zogenaamde Geotube® (TenCate). Via een aantal vulopeningen kan de baggerspecie rechtstreeks in de tubes worden gepompt, waarbij het water verdwijnt via het doorlatende geotextiel.

Tweedelige functie geotextiel

Het geotextiel heeft hierbij een tweeledige functie: het fungeert als filterdoek (scheiding van water en sediment/vaste slibdeeltjes) en als steundoek (bijeen houden van de slappe specie). De ontwatering kan worden versneld door toediening van flocculant (poly-electroliet).

Voordelen Geotube®-systeem

De voordelen van dit ontwateringssysteem zijn:

  • Het is goedkoper dan conventionele technieken (besparingen tot meer dan 50%)
  • Het is energie- en milieuvriendelijk
  • En heeft een grote verwerkingscapaciteit (geen stagnatie van het baggerproces)

Geotube®-systemen als golfbreker en oeverbescherming

Op enkele plekken waar voldoende ruimte is, kan de Geotube® op enige afstand van de oever komen te liggen. Zo ontstaat daarachter luw water; een ideale paaiplaats voor vissen. Op de baggertubes komt een brede kraag van waterrietvegetatie, vastgehouden door een net van geotextiel. Deze kraag zorgt voor extra golfdemping en vormt de ideale leefomgeving voor de kwetsbare diersoorten van het gebied.

Als geotextiel onder water ligt, gaat het wel honderd jaar mee; veel langer dan een beschoeiing met palen. Dus als de tubes er eenmaal liggen, kan de natuur rustig haar gang gaan.

Projecten met Geotube®

Het ontwateren door middel van Geotube® is door ons bij diverse projecten toegepast, zowel als golfbreker als oeverbescherming. Bekijk de projecten en de toepassingsmogelijkheden:

BaggerwerkenGeotubes
Baggerwerkzaamheden Hennipsloot

Baggerwerkzaamheden Hennipsloot

De Hennipsloot is een vaarverbinding tussen de Rottemeren en de Ringvaart van de Zuidplaspolder in Zevenhuizen. De sloot is op meerdere plekken ondiep, waardoor boten, sloepen en kano’s elkaar lastig kunnen passeren. Daarom, en om de waterkwaliteit te verbeteren, voeren wij hier in opdracht van Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard baggerwerkzaamheden uit.

Innovative dredgers

Meer over ons te weten komen?

Noorddijkerweg 66-B 1645 VG Ursem

072-5021964

mailto:info@jpschilder.nl

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..