Duurzaam baggeren met een speciale NoNOx filter

Duurzaam baggeren met een speciale NoNOx filter

NoNOx filter99% stikstofreductie Duurzaam baggeren met een speciale NoNOx filter Voor de aanleg van het nieuwe gemaal Monnickendam (onder de N247) baggeren wij het doorstroomprofiel van de in- en uitlaat. Dit doen we uiteraard zo duurzaam mogelijk met zo weinig...
Voortgang natuureiland Langeraarse Plassen

Voortgang natuureiland Langeraarse Plassen

VoortgangNatuureiland Langeraarse Plassen Voortgang Langeraarse Plassen De laatste grond is verwerkt op de legakkers! Nu nog de beplanting erop en als laatste plaatsen we palenrijen om de natuurzone. Weer een stukje werk gereed op de Langeraarse Plassen. Meer nieuws...
Projectbezoek Hennipsloot

Projectbezoek Hennipsloot

ProjectbezoekKennis en ervaring delen Geslaagd projectbezoek georganiseerd door HHSK Kennis en ervaring moet je delen en dat doen wij dan ook graag! In dit recreatiegebied in Zevenhuizen beperken we de overlast door onze werkzaamheden maximaal. Zo wordt de...
Primeur: Succesvolle inzet van ons kabelzoekponton

Primeur: Succesvolle inzet van ons kabelzoekponton

PrimeurSuccesvolle inzet van ons kabelzoekponton Primeur: Succesvolle inzet van ons kabelzoekponton Bij de herinrichting van de N243 zijn alle K&L gevonden Kabels en leidingen zijn altijd een groot risico bij ons werk. Exacte locaties zijn vaak niet bekend en het...

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..