Baggerwerk Knelpunten Krommenie

Baggerwerk Knelpunten Krommenie

ProjectBaggerwerk Knelpunten Krommenie Voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn wij bezig met het project “Baggerwerk Knelpunten Krommenie”.   Dit project richt zich op het verbeteren van vier belangrijke meren in de regio: Zuiderham,...
Kadeverbetering noordzijde Eemskanaal vakken 3 – 4

Kadeverbetering noordzijde Eemskanaal vakken 3 – 4

ProjectKadeverbetering noordzijde Eemskanaal vakken 3 – 4 In combinatie met de firma Bouwmij BV hebben wij het werk “Kadeverbetering noordzijde Eemskanaal vakken 3 en 4”, in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest uitgevoerd. De uitgevoerde werkzaamheden Van...
Reconstructie van de N243

Reconstructie van de N243

ProjectReconstructie van de N243 J.P. Schilder werkt aan de reconstructie van de N243. In opdracht van Boskalis wordt er 7 km. stalen damwand en 2 km. houten beschoeiing aangebracht. Daarnaast plaatsen we damwand bij 16 zogenoemde ‘specials’ (damwand bij...
Baggerwerkzaamheden Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Baggerwerkzaamheden Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

ProjectBaggerwerkzaamheden Gekanaliseerde Hollandsche IJssel De baggerwerkzaamheden in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel zijn in volle gang. Er wordt in drie fases gebaggerd Fase 1: proefvak Willeskop (december 2020)Fase 2: Nieuwegein tot Montfoort (januari tot...
Stikstofvrij baggeren van de Langeraarse Plassen

Stikstofvrij baggeren van de Langeraarse Plassen

Projectstikstofvrij baggeren van de Langeraarse Plassen Om de waterkwaliteit in de Langeraarse plassen te verbeteren, gaat JP Schilder 470.000 mᶟ bagger en grond uitstootvrij ontgraven door de inzet van elektrisch materieel. Wat gaat er gebeuren? Er wordt zo’n 375.000...

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..