Project

Uitbreiding Camping Zeeburg

Voor Camping Zeeburg hebben wij een oeverconstructie en tevens contour van de uitbreiding van Camping Zeeburg te Amsterdam gerealiseerd, door het baggeren en vullen van Geotextiele tubes met circa 20.000 m³ baggerspecie.

In totaal zijn 14 tubes met een omtrek van 27.4m1, die speciaal voor dit project zijn ontworpen, gevuld met de baggerspecie. De geotextiele tubes vormen de basis voor de nieuwe oevers van de uitbreiding.
Meer projecten

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..