Project

stikstofvrij baggeren van de Langeraarse Plassen

Om de waterkwaliteit in de Langeraarse plassen te verbeteren, gaat JP Schilder 470.000 mᶟ bagger en grond uitstootvrij ontgraven door de inzet van elektrisch materieel.

Wat gaat er gebeuren?

Er wordt zo’n 375.000 mᶟ schone baggerspecie stikstof-uitstootvrij ontgraven met een elektrische cutterzuiger. De baggerspecie wordt lokaal hergebruikt in weilanddepots. De niet verspreidbare baggerspecie (ca.20.000 mᶟ) wordt vanwege de kwaliteit ontgraven met een kraan op ponton, deze baggerspecie wordt per vrachtwagen afgevoerd naar een erkende verwerker.

Ook wordt er een slibvang ontgraven (ca. 110.000 mᶟ grond), de grond die hierbij vrij komt wordt verwerkt in een nieuw te realiseren natuurzone. Het ontgraven van de slibvang gebeurt ook uitstootvrij met een elektrische kraan.

Om de werkzaamheden elektrisch uit te kunnen voeren, wordt er een aansluiting gemaakt aan het elektriciteitsnetwerk vanaf de weg. Deze voedt vanaf de kant de stroom naar twee trafostations (zie afbeelding) op het water, die op hun beurt het materieel voorzien van stroom.

 

Planning van het werk

Vanaf medio mei tot juli 2021 wordt de niet verspreidbare bagger uit de plas verwijderd. Ook wordt in mei gestart met de aanleg van het weilanddepot en baggeren van de schone baggerspecie. In juli wordt gestart met het inrichten van de natuurzone en september met het ontgraven van de slibvang. De totale werkzaamheden duren tot april 2023.

Emissieloos werken

Wij vinden het een grote uitdaging om met speciaal hiervoor nieuw ontworpen materieel een stap voorwaarts te zetten in emissieloos werken en zo te kunnen bijdragen aan een schonere wereld.

Een uniek project én het eerste project in Nederland waarbij op deze schaal emissieloos baggerwerk wordt uitgevoerd.
Wij houden u op de hoogte..

 
Meer projecten

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..