Project

Ontgraven grachten Houthaven Amsterdam

Ontgraven grachten Houthaven Amsterdam.

De nieuwe woonwijk Houthaven in Amsterdam bestaat in de toekomst uit eilanden en schiereilanden, gescheiden door de door J.P. Schilder gerealiseerde grachten. De realisatie gebeurt in fases, telkens als er een gedeelte nieuwe woningen zijn opgeleverd.

Het werkgebied bestaat uit oud land en nieuw (opgespoten land). Het oude land ontgraven wij in den droge en het nieuwe land in den natte.

Inmiddels hebben we vier fases ontgraven. We graven letterlijk tot de gevelmuren van de woningen aan. We gaan hier dus met extra zorg aan de slag, zodat de bewoners zo min mogelijk overlast ondervinden van de werkzaamheden.

Specialistische aanpak

Onze expertise is groot en daarom heeft gemeente de specialistische aanpak van J.P. Schilder BV gevraagd. Wij hebben speciaal voor deze klus ons materieel aangepast; wij ontgraven de grachten met onze splinternieuwe hybride kraan en onze elektrische hulpkraan. Zo beperken wij eventuele hinder maximaal, bovendien sluit het gebruik van deze machines volledig aan bij onze duurzaamheidsambities.

De eerste gracht, de Kolberggracht tussen het Revaleiland en Narva-eiland, is aangesloten op het IJ.

Meer projecten

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..