Project

Land maken Ertskade

Aan de Ertskade hebben wij een stuk openbare ruimte (land) gerealiseerd.

In opdracht van de gemeente Amsterdam hebben wij een stuk openbare ruimte (land) gerealiseerd aan de Ertskade, ter hoogte van gebouw de Steltloper, zodat de ruimtelijke kwaliteit van het gebied toeneemt. Hiervoor hebben wij een deel van de Ertshaven gedempt (1.900 m²).

Hoe we dit stukje land hebben ingericht?

In fase 1 zijn wij gestart met het aanbrengen van een nieuwe kade (damwanden) en het dempen van het water achter de damwanden met zand. Nadat de zandaanvulling in de Ertshaven (8 meter diep) voldoende was ‘gezet’ en ingeklonken, hebben wij het nieuwe stuk land ingericht.

De damwand is zo afgewerkt dat deze lijkt op de oude kademuren die verder langs de Ertskade liggen, er is een ligweide en een voetbalveld gerealiseerd en er zijn speeltoestellen geplaatst. Een multidisciplinair werk midden in Amsterdam. De meeste werkzaamheden zijn vanaf het water uitgevoerd, zodat de overlast voor weggebruikers en omwonenden minimaal is.

Meer projecten

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..