Project

Kadeverbetering noordzijde Eemskanaal vakken 3 – 4

In combinatie met de firma Bouwmij BV hebben wij het werk “Kadeverbetering noordzijde Eemskanaal vakken 3 en 4”, in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest uitgevoerd.

De uitgevoerde werkzaamheden

Van Woltersum tot Appingedam zijn (ca. 5 km) nieuwe stalen damwanden en enkele faunauittreedplaatsen geplaatst. De bestaande beschoeiing is pas weggehaald wanneer de nieuwe damwand was geplaatst, daarna zijn de verankering aangebracht en is de ruimte opgevuld met grond en/of stortsteen.
Materieel en materiaal is zoveel mogelijk over het water aan-en afgevoerd.
Meer projecten
GrondwerkenOeverconstructies
Land maken Ertskade

Land maken Ertskade

In opdracht van de gemeente Amsterdam hebben wij een stuk openbare ruimte (land) gerealiseerd aan de Ertskade, ter hoogte van gebouw de Steltloper, zodat de ruimtelijke kwaliteit van het gebied toeneemt. Hiervoor hebben wij een deel van de Ertshaven gedempt (1.900 m²).

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..