Project

Herinrichting Kromslootpark – Zilverstrand

In opdracht van Staatsbosbeheer hebben wij, in combinatie met de firma Reimert, dit project aangenomen. Het doel is de natuurwaarden en de recreatieve mogelijkheden van het gebied verder te vergroten.

Totale herinrichting en baggerwerkzaamheden

Het kromslootpark, gelegen in Almere is opnieuw ingericht en de waterpartijen zijn gebaggerd. Het baggeren van de waterpartijen in nodig zodat ze weer bevaarbaar en open zijn. Er is gebaggerd met cutterzuigers en de baggerspecie is via een baggerleiding in depots gespoten. Zo was er geen transport over de weg nodig om de baggerspecie af te voeren. De baggerwerkzaamheden zijn in winter 202-2021 gereed. Het park is totaal heringericht, nieuwe fiets, -en wandelpaden en bruggen zijn er aangelegd.

Meer over onze baggerprojecten en ontwikkelingen

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..