Project

Herinrichten en baggeren
‘Veerse Kreek en Vesten’

In samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Tauw Ingenieurs
In het Wormer- en Jisperwater is een groot landbouw- en natuurgebied (natura 2000) met een oppervlakte van circa 2.500 ha. Uit een modelstudie is gebleken dat er meer dan 1 miljoen m3 aan mobiele bagger door het gebied zwerft dat afhankelijk van de windrichting neerslaat en overlast veroorzaakt. Om de dynamiek en hiermee het transport van mobiel slib te reduceren worden er diverse maatregelen in het gebied aangelegd.

Voor dit project hebben wij een aantal constructies aangelegd: vooroevers, oeverbescherming en verontdiepingen (in totaal is er circa twee kilometer geotextielconstructies aangelegd). De (Geotube®) constructies zijn gevuld met baggerspecie waar flocculant aan toegevoegd is. De baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd middels cutterzuiger. Zowel de aanleg- als de baggerwerkzaamheden zijn voor de start van het broedseizoen afgerond.

In 2015 heeft JP Schilder BV in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Tauw Ingenieurs een kennisuitwikkelingsdag georganiseerd op de projectlocatie. Op het filmpje is te zien hoe de werkzaamheden uitgevoerd worden.

Het te baggeren gebied is van archeologische waarde en kunnen er archeologische vondsten in het depot worden gevonden. Om deze goed te kunnen herleiden wordt een monstervak niet verdeeld over verschillende inspuitpunten en hebben we elk monstervak apart (vanuit één inspuitpunt) in het depot toegepast.
Meer projecten

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..