Project

Baggerwerkzaamheden watergang De Heege

In Coevorden voeren wij momenteel baggerwerkzaamheden uit in opdracht van Waterschap Veltstromen. Dit project omvat de verwijdering van ongeveer 6.176 m³ baggerspecie, afkomstig uit zowel de watergang De Heege als de kanovijver.

Verwerking van de ontgraven baggerspecie

De baggerspecie wordt ontgraven met behulp van een schuifboot en vervolgens naar de oever geschoven, waar een kraan staat. Van daaruit laadt de kraan vrachtwagens vol met de vrijgekomen baggerspecie. Het transport van de baggerspecie verloopt over de weg naar een daarvoor bestemde stortlocatie.

Meer projecten

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..