Project

Baggerwerkzaamheden vijvers en watergangen Delfzijl

In opdracht van waterschap Noorderzijlvest zijn we momenteel bezig met een baggerproject in Delfzijl. Verschillende vijvers en watergangen, waaronder de Biessumervijver, Oostingsloot, Platentocht, Leesk en Tuikwerdermaar, worden gebaggerd. Het totale baggerwerk zal circa 22.408 m3 aan baggerspecie vrijmaken.

Verwerking van de schone en verontreinigde baggerspecie

Om dit project efficiënt uit te voeren maken we gebruik van een schuifboot om de baggerspecie te ontgraven. De schuifboot schuift de bagger naar de kant, waar onze hybride kraan klaarstaat om het proces verder te begeleiden. De kraan laadt de vrachtwagens vanaf een strategisch gelegen overslaglocatie, waarna deze vrachtwagens de baggerspecie naar verschillende stortlocaties vervoeren. De kleine hoeveelheid vrijgekomen baggerspecie uit de Platentocht wordt nauwkeurig op de kant verwerkt.

 

Verbetering van de waterkwaliteit en doorstroming

Het uiteindelijke doel van dit project is om de waterkwaliteit te verbeteren en te zorgen voor een betere doorstroming. Tevens dragen we zorg voor een verantwoorde afvoer van de baggerspecie naar de verschillende stortlocaties.

Meer projecten
BaggerwerkenGeotubes
Baggerwerkzaamheden Hennipsloot

Baggerwerkzaamheden Hennipsloot

De Hennipsloot is een vaarverbinding tussen de Rottemeren en de Ringvaart van de Zuidplaspolder in Zevenhuizen. De sloot is op meerdere plekken ondiep, waardoor boten, sloepen en kano’s elkaar lastig kunnen passeren. Daarom, en om de waterkwaliteit te verbeteren, voeren wij hier in opdracht van Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard baggerwerkzaamheden uit.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..