Project

Baggerwerk Nannewiid-meer

In opdracht van het Wetterskip Fryslân werken wij aan een opmerkelijk baggerproject bij het prachtige Nannewiid-meer. Dit project omvat het verwijderen van maar liefst 115.854 m³ baggerspecie uit het Nannewiid-meer.

Inzet van hydraulische cutterzuiger met auger

Een hydraulische cutterzuiger met auger, een speciaal door ons ontwikkelde zuigmond, wordt ingezet om de baggerspecie op te zuigen. Deze innovatie zorgt voor een efficiëntere verwijdering van de baggerspecie door een dikker mengsel op te zuigen en minder water te verwerken. De baggerspecie wordt vervolgens via een persleiding naar verschillende weilanddepots getransporteerd.

Twee specifieke gebieden worden ontgraven met behulp van een schuifboot en mobiele kraan, waarbij de baggerspecie wordt afgevoerd naar Eastersanding in Drachten.
Meer projecten

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..