Project

Baggerwerkzaamheden in Waterland

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier baggeren we met een cutterzuiger 22.000 m3 in het Holysloter Die en het Ransdorper Die (Waterland). De baggerspecie wordt lokaal nuttig hergebruikt in een door ons ingericht baggerdepot met een beschikbare capaciteit van 24.000 m3.

Door het gebruik van onze speciaal ontwikkelde Auger (wormwiel) baggeren we een zo dik mogelijk baggermengsel, waardoor we ondanks de beperkte depotcapaciteit de baggerwerkzaamheden aaneengesloten kunnen uitvoeren, zonder dat we de lozingseis overschrijden.
Het te baggeren gebied is van archeologische waarde en kunnen er archeologische vondsten in het depot worden gevonden. Om deze goed te kunnen herleiden wordt een monstervak niet verdeeld over verschillende inspuitpunten en hebben we elk monstervak apart (vanuit één inspuitpunt) in het depot toegepast.
Meer projecten

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..