Project

Baggerwerkzaamheden in Saasveld

Voor waterschap Vechtstromen baggeren wij de sloten rondom de kerk en kerkhof in het prachtige Saasveld.

De baggerwerkzaamheden

De bagger wordt ontgraven met behulp van onze zuiger “de Rinus”, via een pijpleiding wordt de schone bagger in een weilanddepot gespoten, vlakbij het dorp.
Zo zijn er geen transportbewegingen over de weg noodzakelijk! Na indroging vormt de baggerspecie een vruchtbare laag grond op het land. Bijgaand filmpje laat u de mooie omgeving zien én hoe en waar wij onze werkzaamheden uitvoeren.
Meer projecten
BaggerwerkenGeotubes
Baggerwerkzaamheden Hennipsloot

Baggerwerkzaamheden Hennipsloot

De Hennipsloot is een vaarverbinding tussen de Rottemeren en de Ringvaart van de Zuidplaspolder in Zevenhuizen. De sloot is op meerdere plekken ondiep, waardoor boten, sloepen en kano’s elkaar lastig kunnen passeren. Daarom, en om de waterkwaliteit te verbeteren, voeren wij hier in opdracht van Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard baggerwerkzaamheden uit.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..