Project

Baggerwerkzaamheden
in rivier la Sélune

(Frankrijk)

De rivier la Sélune is door ons gebaggerd, de twee oude stuwen zijn (gedeeltelijk) afgebroken en de rivier is in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Een mooi project in Frankrijk.
De rivier la Sélune (zie overzichtskaart) is door ons gebaggerd, de twee oude stuwen zijn (gedeeltelijk) afgebroken en men wil graag de rivier in de oorspronkelijke staat terugbrengen.
Wij hebben de baggerwerkzaamheden (stuwmeer) verricht en Geotube® aangelegd op de oever van de eerste fase om zo de rivier en de oevers weer terug te geven aan de natuurlijke omgeving. De elektriciteit opbrengsten waren erg gering en als de rivier ecologisch is hersteld verwacht men dat de zalm er terugkeert. Het betreft ruim 200.000m³ baggerspecie die in Geotube® verwerkt is.

Meer projecten
BaggerwerkenGeotubes
Baggerwerkzaamheden Hennipsloot

Baggerwerkzaamheden Hennipsloot

De Hennipsloot is een vaarverbinding tussen de Rottemeren en de Ringvaart van de Zuidplaspolder in Zevenhuizen. De sloot is op meerdere plekken ondiep, waardoor boten, sloepen en kano’s elkaar lastig kunnen passeren. Daarom, en om de waterkwaliteit te verbeteren, voeren wij hier in opdracht van Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard baggerwerkzaamheden uit.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..