Project

Baggerwerkzaamheden in de Hennipsloot

De Hennipsloot is een vaarverbinding tussen de Rottemeren en de Ringvaart van de Zuidplaspolder in Zevenhuizen. De sloot is op meerdere plekken ondiep, waardoor boten, sloepen en kano’s elkaar lastig kunnen passeren. Daarom, en om de waterkwaliteit te verbeteren, voeren wij hier in opdracht van Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard baggerwerkzaamheden uit.

Verwerking van de schone en verontreinigde baggerspecie

De baggerspecie wordt met een cutterzuiger verwijderd. De schone specie, zo’n 8.000 m3, wordt via een gesloten leidingstelsel op een weilanddepot in de directe omgeving verwerkt. Hier droogt de baggerspecie in tot grond en wordt het perceel uiteindelijk met deze grond verbeterd.

 

Het ontwateren van de verontreinigde baggerspecie in geotextiele tubes

De verontreinigde baggerspecie (ca. 11.000 m3) wordt eerst ontwaterd in geotextiele tubes (ontwateringszakken). Vervolgens wordt de baggerspecie met vrachtwagens afgevoerd naar een erkend verwerker. Door het ontwateren neemt het volume sterk af en zijn er minder vrachtwagens nodig om de baggerspecie te vervoeren (duurzaam). Door de baggerspecie te verpompen voorkomen we overlast voor de omgeving.

Na uitvoering van de baggerwerkzaamheden kan de recreatievaart weer volop genieten.

Foto’s gemaakt door Robert Seip

Meer projecten

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..