Project

Baggerwerkzaamheden Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

De baggerwerkzaamheden in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel zijn in volle gang.

Er wordt in drie fases gebaggerd

Fase 1: proefvak Willeskop (december 2020)
Fase 2: Nieuwegein tot Montfoort (januari tot april 2021)
Fase 3: Montfoort tot Gouda (oktober 2021 tot april 2022)

We baggeren hier met twee sets hybride kranen op ponton op twee verschillende locaties tegelijk. De baggerspecie wordt met beunbakken naar de opstellocatie gevaren. Bij de opstellocatie wordt de bagger door een grote trechter in vrachtwagens geladen. Deze trechters hebben we speciaal laten maken om ervoor te zorgen dat er geen baggerspecie op de weg wordt gemorst tijdens het vullen van de vrachtwagens. Doordat we de opstellocatie bij baggerset 1 telkens meeverhuizen met de ontgravingskraan op het water, hoeven de lage bruggen niet telkens open voor het doorgaande wegverkeer.
Bij de andere ontgravingslocatie zijn geen bruggen die het varen van de bagger belemmeren en daardoor blijft hier de opstellocatie deze hele periode (tot 1 april 2021) op dezelfde plek staan aan de Noord-IJsseldijk in IJsselstein. Voor meer informatie over de werkzaamheden zie ook de door ons ontwikkelde Baggerportal op www.baggerenghij.nl

Bijzondere vondsten

In de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel komen we tijdens de uitvoering veel tegen zoals autobanden, winkelkarretjes, uitlaten van auto’s en oude fietsen. Dit wordt allemaal uit het water gehaald en afgevoerd naar een erkende verwerker. Vorige week vonden we zelfs een autowrak ter hoogte van de IJsselsteinseweg 55. Het wrak hebben we overgedragen aan de politie. Onderzocht wordt of het voertuig expres is gedumpt en/of het iets te maken heeft met een eventueel misdrijf of een vermissing.

Voortgang van de werkzaamheden volgen via de Bagger-portal

Wij hebben een bagger-portal ontwikkeld, waar u de voortgang van het project kunt volgen. Hierop is te zien waar het kraanponton zich bevindt en welke vakken er al zijn gebaggerd en of er bijzonderheden zijn geconstateerd. Deze website is te vinden via URL: www.baggerenghij.nl

Meer projecten

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..