Project

Baggeren rivier de Oude Waver

Baggeren rivier de Oude Waver

In opdracht van Waternet baggeren wij de Oude Waver, een riviertje dat een grens vormt tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht.

Waver

“Waver” heeft een tweeledige betekenis: kronkelend veenstroompje en moerassige veengrond. Dit kronkelende veenstroompje zijn wij aan het baggeren, ongeveer 9.134 m³ aan baggerspecie wordt verwijderd. Grotendeels is de bagger schoon, één gedeelte is verontreinigd en wordt door ons gebaggerd onder het certificaat BRL 7003.

Mechanisch baggeren

De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een schuifboot en een kraan op ponton. De bagger wordt in beunbakken naar een overslaglocatie gevaren.
Daar wordt de bagger in vrachtwagens afgevoerd naar een erkende verwerker.

Meer projecten

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..