Baggerwerkzaamheden

Schonere Bleiswijkse Zoom

De Bleiswijkse Zoom is een geliefd water- en groengebied langs de Rotte. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren en gemeente Lansingerland zetten zich samen in om dit gebied natuurlijk schoner en gezonder te maken. Met een betere kwaliteit van het water in de recreatieplas (streven is: vrij van blauwalg) en meer balans in de flora en fauna in en om de plas.

De aanpak voor het verbeteren van de Bleiswijkse Zoom

Om de waterkwaliteit en de recreatieve functie van de Bleiswijkse Zoom te verbeteren zijn herstelmaatregelen noodzakelijk;

  • Het aanpassen van de waterinlaat vanuit de Rotte
  • Het verwijderen van de baggerspecie
  • De aanleg van natuurvriendelijke oevers
  • Het immobiliseren van fosfaat uit de nieuwe waterbodem (nalevering).

Met de vrijkomende baggerspecie wordt een locatie van het Recreatieschap Rottemeren direct ten noorden van de Bleiswijkse Zoom blijvend opgehoogd.

Meer over onze baggerprojecten en ontwikkelingen

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..