Project

Baggerwerk Knelpunten Krommenie

Voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn wij bezig met het project “Baggerwerk Knelpunten Krommenie”.

 

Dit project richt zich op het verbeteren van vier belangrijke meren in de regio: Zuiderham, Noorderham, Crommenije Zuid en Crommenije Noord.

De inrichting van de vooroeververdediging en de natuurvriendelijke oevers

Op drie locaties realiseren wij natuurvriendelijke oevers (NVO’s). Hierbij plaatsen wij een vooroeververdediging bestaande uit een aaneengesloten houten palenrij met dubbele gordingen, voorzien van een juten weefseldoek tegen uitspoeling. De totale lengte bedraagt 865 meter. Achter deze constructie zullen wij, nadat deze gereed is, een laag baggerspecie verwerken. Voor deze constructie brengen wij op verschillende locaties onderwater boomstobben aan. Ook zullen wij diverse vispassages creëren.

De constructie voor de NVO’s brengen wij aan vanaf ondiep water, met behulp van een 100% elektrische lichte rupskraan op een ponton. De kraan wordt gevoed door twee accupakketten. Daarnaast maken we gebruik van elektrisch gereedschap dat wordt voorzien van stroom uit oplaadbare batterijen. Alle transporten van de materialen voor de aanleg van de natuurvriendelijke oevers vinden ook geheel 100% elektrisch plaats. De elektrische sleper die wordt ingezet is oplaadbaar, produceert nauwelijks geluid en stoot geen CO2 uit.

Verwerking van de ontgraven baggerspecie

Naast de aanleg van de constructie voor natuurvriendelijke oevers ontgraven wij in totaal zo’n 26.000 m³ baggerspecie.

Hierbij wordt circa 15.000 m³ baggerspecie, met behulp van onze zuiger met auger, vanuit het water verwijderd en door leidingen getransporteerd naar een weilanddepot dat door ons zal worden verzorgd en ingericht.

Achter de houten constructiepalenrij wordt ongeveer 7.500 m³ baggerspecie verwerkt met behulp van ons sproeiponton. De overige, niet-verspreidbare baggerspecie wordt per vrachtwagen afgevoerd naar de betreffende verwerkingslocaties.

Het materieel dat wij voor de baggerwerkzaamheden inzetten draait op de duurzame brandstof HVO-100.

Ook dit project toont onze voortdurende inzet voor duurzaamheid en milieubewuste werkzaamheden.

Bekijk de video voor een heldere uitleg van dit duurzame project

Onze omgevingsmanager Caroline Schilder aan het woord over ons emissie-arme project ‘Knelpunten Krommenie’. Met een sterke visie op innovatie ziet JP Schilder duurzaamheid als een kans. Zo werken wij samen met Roelofsen Machineverhuur & Grondwerken BV om de waterbouwsector een stukje groener te maken.
Rob Wijman, projectleider HHNK, vertelt hoe de Buyer Group met de marktvisie komende jaren de koers gaan volgen. Het doel van de Buyer Group duurzaam baggeren is de uitstoot van broeikasgassen en stikstof tijdens het baggeren te verkleinen en de bagger als grondstof op een verantwoordelijke wijze, met een zo hoog mogelijke maatschappelijke waarde, in te zetten.
Meer projecten

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..