Project

Baggerwerk Dwarsdiep, Wolddiep en Enumatilster Matsloot

In opdracht van Waterschap Noorderzijlvest baggeren wij het Dwarsdiep, Wolddiep en Enumatilster Matsloot. In totaal komt er circa 78.000 mᶟ baggerspecie vrij over een lengte van 19 kilometer. Doel van de werkzaamheden is te zorgen voor voldoende doorvoercapaciteit.

Wat gaat er gebeuren?

De baggerspecie wordt vanaf het water met een cutterzuiger ontgraven en via het water getransporteerd naar een door ons ingericht baggerdepot. De werkzaamheden duren tot eind 2022.

Duurzaam

Wij gebruiken 100% HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) gasolie voor het materieel op de project. Deze gasolie wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten. Het is een fossielvrije en hernieuwbare brandstof met een zeer hoge CO2-reductie van maar liefst 90% en een lagere uitstoot van schadelijke emissies zoals fijnstof, stikstof en zwavel! De milieubelasting van het project is hierdoor minimaal.

Meer projecten

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..