Project

Baggeren in de Krimpenerwaard

De Krimpenerwaard is een gebied dat wordt omsloten door de Hollandse IJssel, de Lek en de Vlist. Krimp betekent rivierbocht en een ‘waard’ is een geheel door rivieren omgeven stuk land. Polders met veel waterwegen dus.

Onderhoudsbaggerwerk

In opdracht van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voeren wij in deze polders onderhoudsbaggerwerk uit. Een mooie klus in een prachtige landelijke omgeving. In dit werk komt circa 97.000 m³ baggerspecie vrij.

Meer projecten

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..