Project

Baggeren in 5-tal locaties in boezemwater

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier baggeren wij op vijf locaties in boezemwateren. Het betreft de Ewijksvaart, Boezem Lotweg Wieringerwaard, Groetkanaal, Schermerringvaart en de Stille Ringvaart. In totaal wordt er ca. 144.000 m3 baggerspecie ontgraven. Hiervan wordt 132.000 m3 verspreid op aangrenzend perceel en 12.000 m3 vanwege de kwaliteit afgevoerd naar een erkende verwerker. De werkzaamheden duren tot eind 2019.

Welke boezemwateren worden gebaggerd?

  1. Groetkanaal Tracé lengte: ca. 4.500 m1, ca. 58.500 m³
  2. Schermerringvaart Tracé lengte: ca. 2.650 m1, ca. 12.000 m³
  3. Lotweg Wieringerwaard Tracé lengte: ca. 1.360 m1, ca. 12.000 m³
  4. Ewijksvaart Tracé lengte: 6.095 m1, ca. 56.640 m

Verwerken verspreidbare baggerspecie in weilandlocaties

J.P. Schilder BV is verantwoordelijk voor de afzet van de verspreidbare baggerspecie, deze specie wordt hergebruikt in vijf tijdelijke weilanddepots. Het vrijkomende materiaal wordt, conform het Besluit Bodemkwaliteit, hoogwaardig hergebruikt voor het verbeteren van de vruchtbaarheid en hoogteligging van aangrenzende percelen. De baggerspecie wordt met een cutterzuiger gebaggerd en middels persleidingen afgevoerd naar de weilanddepots. Wij zijn op twee locaties gestart: in de Schermerringvaart en Groetkanaal. 

De niet verspreidbare baggerspecie wordt met een schuifboot of kraan op ponton ontgraven en op de overslaglocatie overgeslagen in middelen van vervoer, die de baggerspecie over de openbare weg afvoert. 

Meer projecten

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..