Onze "Loes" in actie in een Zuid-Hollandse polder!

Schuifboot Loes voert baggerwerkzaamheden uit bij project Nieuwkoop

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland baggeren wij de watergangen in Nieuwkoop en omstreken.

Door te baggeren zorgen we dat de wateren voldoende diep zijn. Dit is noodzakelijk voor een goede afvoer van het water. Bovendien leidt baggeren tot een verbetering van de waterkwaliteit.

De totale hoeveelheid van de te baggeren baggerspecie bedraagt circa 150.316 m3. 

Molenviergang met Loes Molenviergang met Loes