Presentatie over duurzaam en circulair baggeren

Bij het Symposium Bodembreed

Presentatie bij Symposium Bodembreed over duurzaam en circulair baggeren

Samen met de Buyer Group en Tijhuis ingenieurs hadden wij een podium bij het Symposium Bodembreed. In onze presentatie over duurzaam en circulair baggeren hebben wij onze ervaring met het emissievrij ontgraven op de Langeraarse Plassen én ook de impact en ontwikkelingen van de energietransitie op ons bedrijf (vanuit de aannemerskant) toegelicht en gedeeld. Iets wat wij met onze hoge duurzaamheidsambities natuurlijk graag doen!

Meer nieuws
GeotubesNieuws
Projectbezoek Hennipsloot

Projectbezoek Hennipsloot

Kennis en ervaring moet je delen en dat doen wij dan ook graag! In dit recreatiegebied in Zevenhuizen beperken we de overlast door onze werkzaamheden maximaal. Zo wordt de verspreidbare baggerspecie lokaal hergebruikt en ontwateren we de vervuilde bagger eerst in geotubes. Dit scheelt enorm veel transportbewegingen in de uiteindelijke afvoer van deze baggerspecie!

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..