We bouwen verder aan onze duurzaamheidsambitie met onze nieuwste aanwinst!

Deze elektrische graafmachine draait op 100% groene energie en gaat starten bij de slibvang op de Langeraarse Plassen.

Emissieloos werken
Wij vinden het een grote uitdaging om met speciaal hiervoor nieuw ontworpen materieel een stap voorwaarts te zetten in emissieloos werken en zo te kunnen bijdragen aan een schonere wereld.

Een uniek project én het eerste project in Nederland waarbij op deze schaal emissieloos baggerwerk wordt uitgevoerd.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..