Nieuws

Baggerwerkzaamheden in rivier la Sélune (Frankrijk) afgerond

De rivier la Sélune is door ons gebaggerd, de twee oude stuwen zijn (gedeeltelijk) afgebroken en de rivier is in de oorspronkelijke staat teruggebracht. 

Wij hebben de baggerwerkzaamheden (stuwmeer) verricht en Geotube® aangelegd op de oever van de eerste fase om zo de rivier en de oevers weer terug te geven aan de natuurlijke omgeving.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..